LCARS
NX-90210

17-12-2011

Raport ze spotkania 17 grudnia 2011 r.

Sobotnie spotkanie było w zasadzie sesją fotograficzną do startrekowego kalendarza. Pierwszą lokacją była szkoła przy ulicy Białostockiej występująca tymczasowo jako klingońska akademia. Zebranie na miejscu całej ekipy nie było łatwe a doszczętnie rozkopane okolice Dworca Wileńskiego nie ułatwiały zadania. Ostatecznie jednak wszystkim udało się trafić. W roli modeli występowali: Nureczka, Eviva, Maura, fluor, The D oraz ChatI, który przytaszczył pokaźną ilość klingońskiego żelastwa. Zdjęcia robił Vashar w asyście Kasi, zaś waterhouse był mózgiem całej operacji.

W szkole sfotografowane zostały scenki z akademii oraz ambulatoryjne, nawet Vashar został zaprzęgnięty do roli klingona. Po wykonaniu zaplanowanych i nieplanowanych ujęć ekipa przemieściła się na kolejny plan zdjęciowy, którym był Paradox. Część grupy przemieszczająca się śrdkami transportu publicznego dotarła na miejsce wcześniej niż grupa zajmującą osobistą jednostkę jezdną nureczki i postanowiła wykorzystać chwilę czasu na konsumpcję lokalnych specjałów. Gdy dojechała pozostała część ekipy dolny poziom klubu przeistoczył się w mesę stacji kosmicznej. Tutaj głównym aktorem okazała się butelka przyniesiona przez Vashara, w rolach drugoplanowych wystąpili nureczka, ChatI oraz Maura. Po wykonaniu zdjęć wszyscy rozeszli się do domów w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku :)

The D

Powrót do strony Spotkania.